WIE BEN IK

Een advies- en rentmeesterskantoor voor beheer en inrichting van buitenruimten, begeleiden van landelijke vastgoedtransacties en herbestemmen van industrieel erfgoed.

MEER INFO

WAT DOE IK

Projectleiding bij landschappelijke inrichting- en beheerplannen waarbij verbinden en kansen voor de toekomst op een duurzame wijze benutten centraal staan.

MEER INFO

WAAR WERK IK

Ik werk in de openbare ruimten, denk aan stedelijk- en landelijk gebied. Maar ook in natuurgebieden, aan de infrastructuur, op landgoederen en oppervlaktewater binnen Nederland.

MEER INFO

LATEN WE SAMENWERKEN

Een kans zie je pas als je weet waar je op korte- of langere termijn naar toe wilt.

NEEM CONTACT MET MIJ OP