EVERT VAN HARN, uw NVR rentmeester en register taxateur NRVT in het landelijk gebied

Evert van Harn is op 1 mei 2018 gestart met het bedrijf “Natuurlijk Vastgoed Advies” waarbij zijn brede netwerk en diverse zakenpartners daar waar nodig ingezet kunnen worden.

Zijn hele werkzame leven heeft hij gewerkt in de vastgoedsector, zowel voor terreinen als gebouwen. De laatste 10 jaar heeft hij bij drinkwaterbedrijf Vitens gewerkt als Specialist Vastgoed. Bij deze functie hoorde zowel vastgoed gerelateerde beleidsvorming, projectleiding en regie, terreinbeheer, ecologie en milieuvraagstukken.

In 1998 is hij zich meer gaan specialiseren. Hij volgde onder meer een HBO-opleiding Waterbeheer en Natuurontwikkeling, Bos- en Natuurbeheer en de Rentmeester Opleiding aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein te Velp.

In november 2011 is hij beëdigd als rentmeester bij de NVR en sinds 2019 jaar staat hij geregistreerd als Register Taxateur NRVT voor de kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed.

Door zijn brede opleiding, ervaring, kennis en nuchtere kijk op zaken is hij de juiste partner voor al uw vastgoed vraagstukken.

Naast het werk dat hij doet voor zijn eigen bedrijf “Natuurlijk Vastgoed Advies” zet hij zich in voor de ANBI Stichting “Grond Van Bestaan” hier zit hij in het bestuur en houdt zich bezig met het zoeken naar nieuwe vormen van grondeigendom en beheer.

Evert is ook betrokken bij de beweging “Community Land Trust Nederland” en “Economy Transformers”. Daar staat “Eigentijds Eigendom van Grond “ met de ontwikkeling van drievoudig eigenaarschap centraal. Dit zijn prachtige nieuwe ontwikkelingen waar hij energie van krijgt.

ONS NETWERK