EVERT VAN HARN, UW NVR RENTMEESTER.

Evert van Harn is op 1 mei 2018 gestart met het bedrijf  “Natuurlijk Vastgoed Advies” waarbij zijn brede netwerk en diverse zakenpartners daar waar nodig ingezet kunnen worden.

Zijn hele werkzame leven heeft hij gewerkt in de vastgoedsector zowel terreinen als gebouwen. De laatste 10 jaar heeft hij bij drinkwaterbedrijf Vitens gewerkt als Specialist Vastgoed. Bij deze functie hoorde zowel vastgoedgerelateerde beleidsvorming, projectleiding en regie t.a.v. beheer.

 

In 1998 is hij zich meer gaan specialiseren. Hij volgde ondermeer een HBO-opleiding Waterbeheer en Natuurontwikkeling, Bos- en Natuurbeheer en de Rentmeesteropleiding aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein te Velp.

In November 2011 is hij beëdigd als rentmeester bij de NVR.

Door zijn brede opleiding en ervaring kan hij de juiste partner zijn voor uw vastgoedvraagstukken.

ONS NETWERK