WAT DOE IK

Projectleiding bij landschappelijke inrichtingsplannen waarbij verbinden en kansen voor de toekomst benutten centraal staan.

Opstellen en beheren van vastgoedgerelateerde contracten als pacht, jacht, erfpacht, huur en verhuur.
Daarnaast zakelijk recht en beheerovereenkomsten t.b.v. kabels en leidingen.

Opstellen van- en regie voor- beheerplannen voor buitenruimten zoals bossen, landgoederen, oppervlaktewater, etc.

Beleid- en visieontwikkeling voor organisaties die betrokken zijn bij het landelijk gebied en natuurbeheer.

Intermediair bij complexe vastgoedvraagstukken waarbij diverse belangen spelen.

MIJN WERKVELD

column1-image1Natuurbeheer

column2-image1Contracten Opstellen/Beheren

column3-image1Projectleiding

column1-image2Vastgoed Beheer

column2-image1Beleid/Visie Ontwikkeling

column3-image1Industrieel Erfgoed