Als rentmeester NVR en register taxateur NRVT in het landelijk gebied houd ik mij o.a bezig met:

Projectleiding bij landschappelijke inrichtingsplannen waarbij verbinden en kansen voor de toekomst benutten centraal staan.

Opstellen en beheren van vastgoedgerelateerde contracten als pacht, jacht, erfpacht, huur en verhuur.
Daarnaast zakelijk recht en beheerovereenkomsten t.b.v. kabels en leidingen.

Ondersteunen en begeleiden van ondernemers in het landelijk gebied die het verschil willen maken in de agrarisch bedrijfsvoering.

Intermediair bij complexe vastgoed vraagstukken waarbij diverse belangen spelen.

Impact Investeerders en impact ondernemender met elkaar verbinden om samen het verschil te maken in het landelijk gebied.

Rentmeestersactiviteiten leveren aan diverse bedrijven in de NUTS sector

Opstellen van- en regie voor- beheerplannen voor buitenruimten zoals bossen, landgoederen, oppervlaktewater, etc.

Begeleid als rentmeester voor economy Transformers verschillende praktijkgroepen voor startende tuinders en boeren die op een duurzame manier willen produceren.

Beleid- en visieontwikkeling voor organisaties die betrokken zijn bij het landelijk gebied en natuurbeheer.

TAXEREN IN HET LANDELIJK GEBIED

MIJN WERKVELD

Natuurbeheer

Contracten opstellen en beheren

Projectleider en intermediar

Vastgoedbeheer en taxeren

Beleid visie en ontwikkeling
Industrieel erfgoed